ACTUALITĂŢI ÎN CREŞTEREA ŞI PATOLOGIA ANIMALELOR


Dragi prieteni,

vă mulţumim pentru participarea la cea de a doua ediţie on-line a evenimentului ştiinţific internaţional
Multidisciplinary Conference of Sustainable Development
Lucrările ştiinţifice prezentate oral/poster în cadrul evenimentului vor fi publicate în volumele de Lucrări ştiinţifice Medicină Veterinară sau în jurnalul Advanced Research of Life Sciences, ambele publicaţii fiind indexate în baze de date internaţionale. Lucrările vor respecta formatul jurnalului ales pentru publicare.


În 25 noiembrie 2021,

invităm studenţii, doctoranzii şi tinerii cercetători la

ceea de a cincea ediţie a Conferinţei Internaţionale

”Tinerii şi cercetarea ştiinţifică în Medicina Veterinară”

Vă aşteptăm cu drag!

OrganizatoriiProf. Dr. Viorel HERMAN
Decan Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara


Prof. Dr. Narcisa MEDERLE
Prodecan Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara