ÎNREGISTRARE ON-LINE

TAXE ŞI FORMULAR DE ÎNREGISTRARE

PARTICIPARE la SIMPOZION Taxa de participare
Participant 150 RON
ÎNSOŢITOR
Însoţitor 150 RON

Taxa de participare include:
accesul la lucrările simpozionului
accesul în holul de expoziţie a posterelor
ecuson
diplomă de participare
mapa cu materialele manifestării
publicarea in extenso a maxim două lucrări în Volumul evenimentului ştiinţific
publicarea lucrărilor ştiinţifice în volumul de lucrări ştiinţifice LII indexat CABI
pauzele de cafea
cina festivă

Taxa de participare se plăteşte în contul:
RO61TREZ62120F332000XXXX
deschis la
Trezoreria Municipiului Timişoara
Facultatea de Medicină Veterinară
Cod fiscal: 3487181
Adresa: Calea Aradului 119, 300645
cu specificaţia participare simpozion Facultatea de Medicină Veterinară.