DATE IMPORTANTE


 Confirmarea acceptării lucrării pentru publicare ISI Proceeding - 15 mai 2018

 Plata taxelor (300 RON + 100 EURO) pentru publicare ISI Proceeding - 17 mai 2018

 Confirmarea acceptării lucrării pentru publicare BDI - 16 mai 2018

 Plata taxei (300 RON) pentru publicare BDI - 18 mai 2018

 Simpozionul științific este creditat cu 50 puncte/moderator/conferențiar invitat și cu 25 puncte/zi/participant sau organizator (două zile: 24-25 Mai 2018) conform codului de acreditare FMVTMSES01-2018.