Comitetul de Organizare:

Prof. Dr. Viorel Herman – Decan FMV
Assoc. Prof. Dr. Narcisa Mederle – Prodecan FMV
Prof. Dr. Ileana Nichita – Prodecan FMV
Prof. Dr. Gheorghe Dărăbuş – Președinte Senat USAMVB
Prof. Dr. Sorin Morariu – Director IOSUD – USAMVB
Prof. Dr. Cristina Romeo Teodor – Director Şcoala Doctorală - FMV
Prof. Dr. Marius Pentea – Director Dep. I
Şef lucr. Dr. Morar Doru – Director Dep. II
Prof. Dr. Ioan Oprescu – Director Dep. III
Prof. Dr. Emil Tîrziu Director – Dep. IV